Cik nopelna deputāts

DeputātsLatvija ir parlamentāra republika, kas nozīmē ka valsti pārvalda ievēlētas amatpersonas, kuras pieņem un maina likumus, pieņem valstiski svarīgus lēmumus gan iekšpolitikas gan ārpolitikas, gan daudzos citos jautājumos. Pašsaprotami, ka šādas amatpersonas ir pelnījušas adekvātu atalgojumu. Darbs, lai pārvaldītu veselu valsti nebūt nav viegls, tas ir smags un atbildīgs darbs, par kuru katrs vēlētos tikt atbilstoši kompensēts.

Latvijas deputāti strādā un cenšas attaisnot uz sevi liktās cerības, paralēli arī nopelnot savas algas. Šis gan ir ļoti strīdīgs moments politiķu atalgojumus, jo sabiedrībā ir ļoti plaši izplatīta liela neapmierinātība ar politiķu atalgojumu apmēru. Mūsdienu ekonomiskā situācija Latvijā nebūt nav tā labākā, tāpēc tautas acīs, paaugstināt deputātu algas ir nepareizi, pat sodāmi. Taču valstī ir iestrādāti mehānismi kas nosaka kā tiek aprēķinātas deputātu algas.

Deputātu algas tiek aprēķinātas pēc valsts vidējās mēnešalgas. Šo summu reizina ar koeficientu 3.2 un iegūst summu, kas ir jāsaņem deputātiem ik mēnesi. Tā kā ir pieaugusi valsts vidējā mēnešalga, arī deputātu atalgojums 2017. gadā pieaug uz 2618 Eiro. Šis pieaugums ir par 170 Eiro no iepriekšējā gada mēnešalgas. Šāds pieaugums sabiedrībā ir ļoti nepatīkams, jo valsts minimālā alga tika paaugstināta tikai par 10 Eiro.

Papildus algai, deputāti saņem arī dažādas piemaksas, prēmijas un atlīdzības. Deputāti ir tiesīgi saņemt kompensāciju dzīvesvietas īrei, transporta izdevumiem un citas atlīdzības. Kopējā summa kuru saņem deputāts var būt pat ievērojami lielāka. Protams, ne visi deputāti izmanto visas šīs piemaksas, ne visi to var, bet kopumā, diezgan liela nodokļu naudas daļa tiek novirzīta tieši tautas kalpu atalgojumiem.