Latvijas Republikas parlaments

Latvija ir parlamentāra republika, kas nozīmē ka parlamentu jeb saeimu ievēl tauta, kā savus pārstāvjus valsts pārvaldībai. Latvijas parlamentu veido 100 ievēlēti deputāti kuri pārstāv mūsu valsti gan iekšpolitiskajā, gan ārpolitiskajā sfērā. Reizi četros gados mēs dodamies uz vēlēšanu iecirkņiem un atdodam savu balsi par vēlamajiem kandidātiem kuri, saņemot balsu vairākumu, tiek ievēlēti parlamentā.

Parlaments, sastāv no jau minētajiem 100 deputātiem, kuri izvēlas un balso par ministriem kas veido ministru kabinetu. Saeima kopā ar ministru kabinetu veidu un pieņem likumus, plāno valsts budžetu, organizē valsts pārvaldi un veido attiecības ar ārvalstīm.

Par cik, Latvija ir parlamentārā republika, valsts prezidents nav augstākā valsts amatpersona. Lielākā vara pieder tieši parlamentam, bet protams, galīgā vara pieder tautai, jo mēs ievēlam šo parlamentu. Mēs izvēlamies starp visām partijām tīkamākās, arī individuālus politiķus, un uzticam viņiem valsts pārvaldi. Dažādās valstīs ir dažādas politiskās iekārtas, kas arī regulē šos procesus.

Parlamenta ikdiena sastāv no sēdēm un dažādu likumprojektu apspriešanas, un pieņemšanas. Ir daudz dažādu komisiju kas darbojas noteiktās jomās un pieņem attiecīgus likumu grozījumus un dara daudz citu darbu valsts attīstības vārdā. Budžeta pieņemšana ir viens no svarīgākajiem parlamenta uzdevumiem. Tiek sadalīti pieejamie līdzekļi starp visām sfērām kam ir nepieciešams finansējums un šo budžetu pieņem tieši saeima.