Pārvaldības reforma

Galvenais mērķis ir panākt, lai kapitālsabiedrības, kas ir valsts vai pašvaldību pārraudzībā, neliegtu attīstīties privātiem uzņēmumiem. Likumu izmaiņas praktiski novērsīs gadījumus, kad valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību vietās, kur konkurences apstākļos labāk varētu strādāt privātais sektors. Valdība un pašvaldības reizi piecos gados definēs vispārīgos stratēģiskos mērķus kapitālsabiedrībām. Līdz ar to arī uzņēmuma valde tiks ievēlēta uz pieciem gadiem un tās darbs tiks regulāri vērtēts. Lai šo darbu varētu kvalitatīvi novērtēt, valsts un pašvaldībām būs obligāts pienākums uzdot izstrādāt saviem uzņēmumiem darbības stratēģijas.